دانلود SunCalendar v6.5.0 - نرم افزار تقویم خورشیدی

برنامه ی تقویم خورشیدی یک برنامه رایگان بوده که برای برطرف کردن نیاز کاربران به تقویم هجری شمسی ساخته شده که در کتار آن علاوه بر این که سعی شده انتظارات کاربر از یک تقویم دیجیتال برآورده شود در جهت افزایش اطلاعات کاربر هم با استفاده از ابزارهایی مانند کتابخانه و ویکی (نمایش اطلاعات مختصر در مورد هر رخداد) فعالیت داشته است.

برخی از خصوصیات برنامه به شرح زیر است:
- قسمت پیام گذاری (ثبت پیام)
  ارسال پیام های ثبت شده ی کاربر از طریق پیام کوتاه (SMS)
  جستجوی در میان پیام های ثبت شده و مرتب سازی آن ها بر اساس تاریخ ، ساعت و ... (فهرست پیام ها)
  پیام های آماده (بسته پیام های از قبل نوشته شده ای مثل برنامه لیگ برتر فوتبال و رخدادهای نجومی که به همراه این نسخه از برنامه رخدادهای نجومی سال ۱۳۹۰ آمده است. این پیام هار را می توان زودتر از موعد نیز نشان داد، به همراه قابلیت ارسال پیام از طریقSMS)
  قابلیت ثبت پیام به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه
  امکان ثبت پیام برای همه ی سال ها (از سال ۹۹۹ تا ۹۳۶۹ هجری خورشیدی)
  قابلیت به تعویق انداختن پیام
  استفاده از نگه دارنده ی تاریخ (Date Picker) برای انتخاب تاریخ
- به روز رسانی تقویم ورقی با امکان جابجایی سریع بین روز ، هفته ، ماه ، سال و دهه ها (با استفاده از Hotkey های مرسوم مانند Arrow Keys , Home , End , Page Up ,Page Down) و همچنین نمایش شماره ی هفته در کنار روزهای هفته
- اضافه شدن دفتر تلفن به برنامه با قابلیت جستجو سریع و آسان به همراه امکان قرار دادن عکس برای شماره ها
- اضافه شدن تقویم هفتگی به برنامه
- تقویم سالانه همراه با نمودار تعطیلی های سال انتخابی (در صفحه اصلی کنار مرورگر رخداد قرار دارد)
- محاسبه روز کاری (در تب ابزار مفید طبقه بندی حسابگر ها قرار دارد)
- مشاهده مناسبت های و پیام های روز بعد سر ساعت معین (پنجره فردا)
- اضافه شدن قابلیت تطبیق تاریخ هجری قمری با تاریخ هجری خورشیدی توسط کاربر (به صورت دستی و یا فایل سالانه با انطباق کامل با تقویم رسمی کشور)
- نمایش پنجره ابیات با پوسته های متفاوت و جابجایی بین مناسبت ها با استفاده از جلوه های تصویری
- بهبودهایی در قسمت مبدل تاریخ ، تقویم ماهانه و انتخاب کتاب

. . .